Berättarnätet Sverige

Redan i slutet på åttiotalet började berättarentusisaster i Sverige hålla kontakt med varandra i riksföreningen "Berättarnätet". För att göra en lång historia kort: sedan berättarnätet avsomnade i mitten på nittiotalet har kontakterna varit informella. Tills nu. Det startade med att stockholmarna började träffas igen. Nu har ett antal lokala berättarnät organiserats och en riksförening har nyligen bildats, Berättarnätet Sverige - BNS.

Den nya föreningen är en centrumbildning som är öppen för dels lokala ideella föreningar och dels för större sammanslutningar av yrkesberättare, typ aktiebolag. Man kan inte vara medlem som enskild person. Men med lite tur finns det en lokalförening där man bor. Eller så får man starta en. Den nordiska e-postlistan » Ratatosk är däremot öppen för alla, även "oorganiserade berättarentusiaster". Den kommer förmodligen att få en ny hemsida under hösten där det ska bli lättare att hålla kontakt med andra. Kommer att meddelas här och via » nyhetsbrevet.

BNS verksamhet kommer att handla om "Berättaråret 2006", hemsida och liknande. Man har redan jobbat framgångsrikt med att knyta samman berättare av olika slag med varandra och med organisationer som finns "i närheten" av berättarvärlden.

Det har länge saknats mer organiserade former för kontakt i berättarvärlden. Därför är både Berättarnätet Sverige och de lokala berättarnäten mycket efterlängtade. Framtiden hänger säkert mycket på åtminstone fyra saker:

¶ Vad får berättarentusiasterna ut av verksamheten?
¶ Vad får yrkesberättarna ut av det hela?
¶ Hur kan Berättarnätet Sverige hantera deras gemensamma och skilda intressen?
¶ Och sist men inte minst, hur ska Berättarnätet Sverige och lokalorganisationerna nå nya grupper av entusiaster, lyssnare och folk som har glädje av att använda berättande i sin verksamhet?

Det sägs att det är intressant att leva, för då får man veta hur det går. Hur det går för Berättarnätet Sverige kommer du att få veta mer om här så småningom. Men en sak är säker; mera berättelser blir det! 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem   Site Meter