Väntande i skogen    Avsluta | Hjälp | Bakåt

 
 
Det är fortfarande egendomligt tyst i skogen, som om den höll andan. Den gröna varelsen vinkar åt dig att klättra upp för trappan, in i farkosten. Mössan börjar hoppa otåligt upp och ner. Det glimmar till i varelsens svarta, blänkande ögon.
 
 

Du springer hem | Du väntar | Du klättrar upp för stegen in i farkosten