Berättarkurser, studiedagar och workshops för skola, förskola och bibliotek. Utveckla din talekonst!
 


Berättarkurser
- bli en fängslande berättare!

Jag tränar alla som har glädje av att kunna tala
på ett mer engagerande och personligt sätt.
Jag föreläser också om berättande pedagogik.


   Fortbildning för skolor, förvaltningar och organisationer
   Kurser och workshops för dig som vill anmäla dig själv
   Kontakta mig för priser & senaste nytt!

Klicka här! Klicka här för en kortkurs!

Studiedagar
På en halv dag hinner man med grundläggande berättarteknik, träna in en kortare saga, lyssna på flera andra och pröva på fantasihistorier. Passar både nybörjare och erfarna berättare.

På en heldag kan man också gå igenom hur man kan arbeta med elevernas eget muntliga berättande och hur lärare kan använda en berättande pedagogik.

Stora grupper sänker kostnaderna
Jag arbetar med en uppläggning som fungerar utmärkt för grupper på upp till sextio - sjuttio deltagare, utan att kvaliten sjunker. Det sänker kostnaden per deltagare.

Uppföljningsprogram
Den enklaste uppföljningen är ett brev rned nya berättelser några månader efter studiedagen. En mer ambitiös variant kan bestå av fördjupningsdagar, berättarcirklar etc.

En trygg uppläggning
Jag har lång erfarenhet av arbete med barn, som vuxenutbildare och som berättare. Den här uppläggningen har finslipats under många år, och deltagarna brukar tycka att dagen är lätt, rolig och direkt användbar. Det är min ambition att studiedagen skall vara inspirerande, konkret och effektiv. De flesta deltagare kan gå hem med åtminstone två-tre nya berättelser sin repertoar.

Lustfyllt och värdefullt
Den som kan berätta på ett fängslande sätt behärskar ett kraftfullt redskap i det pedagogiska arbetet. Det är viktigt både för arbetsglädjen och för barnen. Muntliga berättelser är ett effektivt sätt att:

  • stödja språkutveckling, fantasi & självkänsla
  • skapa stämning i barngruppen & klassrummet
  • stimulera barnen att berätta själva

Många behöver en kick
Nästan alla pedagoger läser högt för barnen. Under de senaste femton åren har allt fler dessutom börjat berätta med egna ord; sagor, fantasihistorier och berättelser ur livet. Men många skulle behöva en kick för att våga pröva sina berättartalanger. De som redan är igång har stor glädje av att utvecklas ytterligare. Därför är en studiedag ett lätt och effektivt sätt att ta vara på berättarlusten hos personalen.

© 2002 Ulf Ärnström, Berättarverkstan

>>> till förra sidan    >>> till denna sidas början

 
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem       Site Meter