Levande kulturarv

Lever kulturarvet?
Nuförtiden talar man om ett "immateriellt kulturarv", det förfäder och förmödrar lämnat efter sig som inte går att ta på. Kanske är det ändå det mest kroppsliga kulturarv man kan tänka sig, mer köttsligt än ståtliga stenslott och stolta små timmerstugor. Vårt muntliga kulturarv av sägner och historier är kanske mindre påtagligt än de materiella lämningar som kan besökas och fotograferas. Men det har traderats av människor av blod och kött. Bara det som berört lyssnarna har lämnats vidare. Därför är det ljudande kulturarvet minst lika levande som det materiella. Om vi själva för det vidare. Annars är det dödare än en ruin.

Berättelserna behövs
En god historia kan ge en ordinär skogsbacke, en gammal pinne eller en mossig stenhög liv. Därför behövs berättelserna! Kanske är det dags att fundera på frågor som: vilka berättelser vill vi ska få chansen att föras vidare till kommande generationer? Hur bevarar man ett immateriellt kulturarv? Vad kan det ha för mening för människor idag? Och vad betyder det i ett mångkulturellt samhälle?

Vad kan en berättare om kulturarv?
Sedan några decennier tillbaks har människor över hela världen som älskar berättelser börjat knyta kontakter och byta erfarenheter och historier med varandra. Några kallar sig berättare, några försörjer sig på det och många berättar "bara" precis som man alltid gjort i familjen och på krogen. Och många är redan experter på just det som går under den sällsamt ocharmiga beteckningen "immateriellt kulturarv". Det är inte så vi tänker på det. Vi ser det som en skattkammare av goda historier, vi hör dem som berättelser som betyder något för oss och vi älskar att föra dem vidare! För övrigt har våra vanligaste folklorister sedan länge varit en väsentlig del av den svenska berättarrörelsen. Därför finns det nu många som kan bidra med alldeles konkreta svar på frågan hur man för ett muntligt kulturarv vidare.

Skola, kulturarv och lokalhistoria
Vill du jobba med det immateriella kulturarvet på ett eller annat sätt så är jag intresserad - alldeles särskilt om det också har pedagogiska syften. Kontakta mig i så fall. Dessutom känner jag många goda berättare med sägner och lokalhistoria på programmet. Jag jobbar också ihop med Anette Moberg på » KulturDialog. Hon har bland annat arbetat med Göteborgs industrihistoria och kulturarv i de mångkulturella stadsdelarna i nordost.

Kontaktuppgifter hittar du på » hemsidan

Se också t.ex. » Agenda Kulturarv

Ulf Ärnström

 

 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem   Site Meter