Mångfald och berättelser

Mångfald & kunskap

Vill man förstå hur det är att vara människa behövs berättelser. Empati utan historier är omöjlig. Nej, det är inte riktigt sant. Känner vi varandra väl, delar vi varandras kultur, kan vi automatiskt läsa varandras kroppsspråk - då kan vi känna med varandra ordlöst, utan berättelser. Men så fort det finns en mångfald av möjligheter att tolka det som händer så behöver vi tala och förhandla. Det är då berättelserna kommer in.

Därför att en berättelse är kungsvägen till inlevelse i en annan människas upplevelse.

Jag minns en berättarkväll för många år sedan när en same berättade en "saga" om sin barndom. Trots att jag känner till en hel del fakta om samisk kultur, trots att jag intresserat mig för den mångfald som själva konungariket Sverige byggt på redan från början, trots att jag själv härstammar från "skogsfinnar" som flydde från krig och svält i Finland på 1600-talet, trots detta har jag aldrig kunnat förstå hur det är att växa upp i en samisk kultur. Det kan jag naturligtvis inte nu heller, men berättelsen gav mig både en upplevelse och en kunskap som överraskade mig.

Berättande kunskap och mångfald

Den upplevelse jag hade att leva mig in i en annan kultur byggde just på berättelsen. Men jag tror också att berättelsen kunde förmedla kunskap av en helt annan kvalité än t. ex. statistik över ekonomiska förhållanden eller historiska förklaringar till samernas situation idag.

I slutet på åttiotalet skrev en forskare som heter Donald Polkinghorne en klassisk bok med titeln "Narrative knowing". Hans poäng är att berättelser är bärare av narrativ (berättande) kunskap, kunskap med mänsklig mening. För att göra en lång historia kort har hans tankar t.ex. använts av organisationsutvecklare. De menar att bara berättelser kan förmedla den typ av kunskap som behövs för att orientera sig i komplexa sociala sammanhang.

Föreställ dig ett IT-företag från Göteborg som skall slås samman med ett japanskt, pressas av amerikanska aktieägare och behovet att ligga först med spjutspetsteknologin. Då krävs det social kompetens och förmåga att hantera kulturell mångfald. Snabbt!

I sådana situationer behövs berättelser. Därför att historier om människor av kött och blod, berättelser om konkreta händelser är det enda som kan förmedla en mänsklig förståelse. Berättelsen är "designad" för att göra komplexa sammanhang gripbara.

Därför behövs också berättelser för att kunna arbeta med kulturell mångfald. Det hoppas jag kunna ge fler tips om så småningom.

Kulturell mångfald i skolan - och världen

Jag har flera exempel på hur man kan jobba med berättelser och kulturell mångfald i skolan. Bland annat genom att utnyttja den mångfald, eller rättare sagt rikedom, av olika muntliga » kulturarv som finns på många skolor idag. Det är enkelt, det är kul och det är effektivt!

Ett annat mångfaldsprojekt som jag drivit är det som på svenska kallas för » världsberättardagen. Behärskar du något annat språk än svenska och engelska får du gärna bidra med översättningar. Ifall du skulle vilja jobba alldeles konkret med berättelser och den kulturell mångfald.

Ulf Ärnström

 

 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem   Site Meter