Muntligt berättande


Vad skiljer muntligt berättande från andra medier? Det är direkt, personligt och berättaren kan omedelbart få frågor om oklarheter och tolkning av historien. Därför är det egentligen det enda riktigt "interaktiva" mediet, om man med detta menar något som har med mänskligt samspel att göra. Detta innebär också att muntligt berättande är pedagogiskt, socialt och äventyrligt på ett sätt som t. ex. text och den här webbsidan bara nödtorftigt kan försöka efterlikna. muntligt berättandeOch ingen bredbandsanslutning i världen kan förmedla lika mycket information per sekund som i ett muntligt berättande!

Läs mer om muntlig berättarteknik, berättarkurser och vad muntliga berättare över hela världen har för sig på BerättarVerkstans hemsida! 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem