Deltagarlista - Ratatosk
 
   

Danmark
Svend-Erik Engh, Birkerød P
Vigga Bro, Hellerup P
Alex Fersbye, Hillerød P
Jens Peter Madsen, Odense P
Coilín ÓhAiseadha, København P

Finland
Helena "Neppe" Pettersson, Vasa P

Norge
Kjell Einar Fjørtoft P
Ann-Elin Lium, Espa P
Pauline Aasarød, Oslo P
Johan Einar Bjerkem, Oslo P
Heidi Dahlsveen, Oslo P
Beate Larsen Eiklid, Oslo P
Beathe Frostad, Oslo P
Enok Kippersund, Sunnmøre P

Sverige
Stig Hultin, Brunne P
Chris Centerwall, Göteborg P
Catarina Lundblad, Göteborg P
Ulf Ärnström, Göteborg P
Gunilla Brodin, Mölndal P
Christina Claesson, Malmö
Bodil Johansson, Pixbo
Sven Hansson, Rydebäck P 


Det finns inget krav på att deltagarna skall stå med på denna lista. Flera av dem som får Ratatosks mail deltar enbart som läsare.

Listan är ordnad efter land, ort och alfabetet. De som står i blått (fungerar eventuellt inte i Netscape) har angett en mail-adress. Det är bara att klicka på namnet för att skicka ett mail.

Några deltagare har också skickat in en utförligare presentation. Dessa har markerats med ett P. Om du klickar på det kommer du direkt till den. Alla presentationerna i alfabetisk ordning finner du om du
klickar här!


   

Hemsida | Presentationer | Inbjudan | Netiquette | Webmaster