Soppa på en spik - nordisk folksaga
 
   

Spiksoppan


På berättardagen 2002 var det många som använde den historia som på svenska kallas för "Soppa på en spik". Du kan läsa en engelsk version här.

En oavsiktlig finess med att den är på engelska är att Du är tvungen att använda dina egna ord om du ska berätta den på något nordiskt språk. Muntliga berättare reciterar inte texter utantill, och att läsa högt ur en text är något helt annat än det levande berättande vi vill skapa! Istället använder man sina egna ord. Då kan det vara en fördel att utgå från en sådan ordkarg och skelett-liknande text som i denna version. Detta skelett motsvarar "spiken" i den soppa som du smaksätter med din egen fantasi.

"Soppa på en spik" finns i många olika varianter från olika länder. På D L Ashlimans samling av elektroniska texter finns tre versioner.

Från Tallinn har Piret Päär skickat en underbar version som du bara måste läsa! Här handlar det om Soppa på en yxa

Kirsten Thonsgaard från Ålborg meddelar att det finns ett danskt uttryck som tyder på att historien finns i dansk tradition också:

"Udtrykket 'suppe på en pølsepind' kender danskere og nordmænd fra Holberg, Epistel 151, og fra H.C. Andersens eventyr af samme titel. Det var et eventyr, han skrev i 1858, uden egentlig lighed med den folkelige udgave af historien, idet det handler om en lystig musefamilie. Men som H.C. Andersen selv skrev: ' I vore Ordsprog og Talemaader ligger tit Frøet til en hel Historie; jeg udtalte dette og gav Beviset ved at skrive Eventyret 'Suppe på en pølsepind'.

Se, det var faktisk en god ide for fortællere. Tag et ordsprog eller en talemåde og lav en ny historie."

Kirsten har också undersökt vad ordet 'pølsepind' egentligen betyder. På svenska borde det bli "korvpinne".

"Det er faktisk den pind, man bruger, når man har stoppet en pølse og skal lukke den i enden. Altså, når man slagtede og lavede pølser i gamle dage. Den lille pølsepind sad i hver ende af pølsen og når pølsen var spist, blev pølsepindene omhyggeligt gemt til næste slagtning. Så en pølsepind er en pind, der kun lige akkurat har haft berøring med en pølse - og det får den ikke megen saft og kraft af!"

Och från Vasa skriver Neppe Petterson:

"Den finska samlingen Suomalaiset kansansadut (Finska folksagor) skriver så här: AT 1548 Yxsoppa. Det finns upptecknade 13 versioner från olika håll i Finland. Den äldsta är Brandts anteckning från 1890 [finns tryckt i denna bok]; alla andra är från 1900-talet. Soppan kokas på spik (7 st), yxa (3), en tand från en kratta / raka (2) eller på en hästsko (1). Anekdoten är känd redan på 1400-talet, och är rätt så allmän i Europa, och även i Skandinavien och Ryssland.
Litteratur: EdM 1993: Kieselsteinsuppe (Ljiljana Marks)."

AT 1548 syftar på ett klassificeringssystem för folksagor som utvecklades av folkloristerna Aarne och Thompson.


       
 
Hemsidan | Deltagarlista | Presentationer | Netiquette | Webmaster