Pedagogforum för barns språkutveckling och berättande i undervisning. Svenska, talekonst och speech.
 


Pedagogforum

Språkutveckling i skola & förskola

» läs om berättarprojektet på Sandeklevsskolan!

Berätta mer!
Vill du ge barns och elevers språkutveckling stöd och stimulans? Berätta mer! Muntliga berättelser kan användas i skola och förskola i vilket ämne som helst inklusive slöjd och gymnastik. Nils Holgersson är en klassiker i genren "hur man berättar skolämnen". Jostein Gaarders bestseller Sofies värld presenterar filosofi och idéhistoria med mängder av berättartekniska knep. Dessa kan man inspireras av även om man inte uppskattar boken som skönlitteratur. På temat matematik och berättande finns till exempel Sifferdjävulen av Hans Magnus Enzensberger, utgiven på Alfabeta 1997. Eller titta på "Talriket"!

Det är oftast enklare och effektivare än man tror att använda berättande i undervisning. Men att berätta historia är inte så lätt som man kanske föreställer sig, med tanke på alla som minns historielärare som verkligen kunde konsten att berätta. En av mina tankar om historieundervisning är att man kan undervisa baklänges. Det vill säga att utgå från något som finns nu, och söka dess rötter och historiska förklaringar. På sidan om nutidshistoria finns några texter med anknytning till kriget i Irak, som kan vara användbara på högre stadier.

Berättarverkstad för skolbarn
Många barn kan på  kort tid lära sig att återberätta en folksaga efter att ha hört den en enda gång. Självkänsla! Det är en prestation som många vuxna kan avundas dem. Det är särskilt glädjande att det ofta visar sig vara de tystare eleverna som blir de bästa berättarna. Men det förutsätter att man arbetar mer metodiskt. Jag har utvecklat en enkel modell för berättarverkstad med skolbarn. Jag kan arbeta själv med eleverna eller lära ut hur man gör. Kontakta mig för vidare information!

Sagor som tema
En berättarverkstad är perfekt för att ge liv åt ett arbete med sagor! Jag har en lite annorlunda syn på arbetet med sagotema än vad som är vanligt.  > Läs mer!

Språkutveckling & självkänsla
Barn som får chansen att utveckla sina muntliga berättartalanger utvecklar både sitt språk och sin självkänsla. Spädbarnsforskaren och utvecklings-psykologen Daniel N. Stern säger att steget att lära sig berätta är lika viktigt som att lära sig gå. Ändå har man inte uppmärksammat denna del av språkutvecklingen förrän på de allra senaste åren, varken inom skola eller förskola. Men eftersom detta är en livsnödvändighet tränar barn spontant sina berättartalanger - bland annat med stöd av sin egen muntliga tradition.

Berättarskap - en metodik för förskolan
På avdelningen Nyckelpigan på en förskola i Göteborg har personalen utvecklat ett arbetssätt som de kallar "berättarskap". Det har givit häpnadsväckande resultat! Något tillspetsat kan man säga att det handlar om att inte bara berätta sagor på sagostunden. Tanken är att bygga upp en berättande språkmiljö. Man berättar också livshistorier på samlingarna, man lyssnar fram barnens berättande och man följer deras språkutveckling. Flera av barnen på Nyckelpigan har utvecklats från tysta och tillbakadragna ungar till frejdiga och frimodiga berätterskor. Och de kan själva spontant sätta sig ner och berätta för varandra. Det är svårt att tänka sig en mer språkutvecklande miljö! Mer om detta kommer på denna sida i höst. Utvecklingen av arbetssättet fortsätter!


© 2003 Ulf Ärnström, Berättarverkstan

>>> till förra sidan    >>> till denna sidas början
 
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Inspiration   |   Nyheter & Hem      Site Meter