Berätta folksagor!


folksagor om grodor
Älskar du folksagor? Vill du ha tips om hur man berättar folksagor så att de känns närvarande och levande? Skall du arbeta med folksagor som tema i skola eller förskola? Söker du texter till folksagor från hela världen?


Folksagor ska inte läsas.
De ska berättas!

Ulf Ärnström på Berättarverkstan berättar folksagor, skrönor och myter för barn och vuxna sen mitten på åttiotalet. Han berättar gärna hur man kan använda folksagor och hur man kan berätta dem så att de fängslar lyssnarna!

Läs mer här! 
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nytt & Hem     Site Meter