tema sagor
SKA NI ARBETA med sagotema? Vill du inspirera elever att skriva sagor? Eller låta barn berätta sin egen saga? Hjälpa dem att upptäcka sagans förtrollade värld? Läs vidare här nedan!

sagor om grodor Söker du texter till sagor? Du kan hitta några i berättelsearkivet. Fler idéer kan du få på BerättarVerkstans pedagogforum.
Kontakta mig om du vill diskutera något!


Tala & skriva
- om torra texter och levande ord

Vad betyder ordet saga?
Jag älskar många sagor och jag hatar ordet saga. Det betyder numera allt och ingenting. Egentligen kommer det från "att säga". En saga är något som sägs, som i ordet "utsaga". Den betydelsen gillar jag, eftersom jag är en muntlig berättare. Dessutom kommer sagorna till sin rätt just när de utsägs, när någon berättar dem. I varje fall folksagor. Jag föredrar ordet folksaga! Det betyder i alla fall något, nämligen en muntligt traderad berättelse. Det finns många slags historier som gått från mun till mun sedan urminnes tider. Folksagan är en av de mest fascinerande.

Det är först när den berättas muntligt som folksagan får liv!

Vill du berätta passar folksagor perfekt!

Sagor som tema passar särskilt alla elever som behöver utveckla språk, tal och självkänsla!


Maila mig om du vill ha ett meddelande när jag skriver mer om hur man kan jobba med sagor som tema!

Ulf Ärnström, Berättarverkstan

> till förra sidan    > till denna sidas början

 
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Pedagogforum   |   Inspiration   |   Nytt & Hem     Site Meter