E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Inspiration   |   BerättarVerkstan     
 » berättarprojektet på Sandeklevsskolan


Handlingsplan förslag 2003-11-17


Arbeta med både minnesberättelser, traditionella historier och improvisation
Det finns åtminstone tre huvudkällor till berättelser, minnen, traditionen och fantasin. Vi arbetar med alla tre på lite olika sätt. Till traditionella berättelser hör bl.a. folksagor, gamla och moderna sägner, vitsar, myter och dilemmasagor

Arbeta med berättande i olika medier
Berättande i tal, skrift, bild, drama, video, musik & sång har olika kvalitéer. Sångsagor och "helikopterhistorier" är några arbetssätt som utnyttjar dessa olikheter.

Utnyttja narrativ pedagogik
I de flesta ämnen och temaarbeten kan man utnyttja berättelser som stöd för minnet ("spikar") och för att motivera eleverna att söka kunskap.


Särskilda områden___________________

Språkundervisning
Berättelser kan användas i all språkundervisning, svenska, engelska, modersmål etc.

Talekonst och retorik
Arbeta med att framträda, beskriva, argumentera, recitera och presentera (t.ex. redovisningar).

Livskunskap
Kompissamtal, långsiktig livskunskap och mer akut konfliktlösning är områden där berättande och ex vis forumspel kan användas.

Mångkulturella teman
Utnyttja elevernas muntligt traditionella kulturarv. T.ex. Hodja-historier från Mellanöstern, Kannibalhäxan Långöra från somalisk tradition och dilemmasagor från afrikanska kulturer etc. Liksom sägner och historia från Bergsjön.


Särskilda metoder__________________

Marinering
Lärare och pedagoger berättar för eleverna, även i andra klasser för att ge eleverna fler goda berättelser och fler sätt att berätta att inspireras av.

Berättarteknik
Bilder: responsmetodik (svara med bilder), bildserier som minnesteknik, att träna sig att "måla" med orden och att se bilder i huvudet när man lyssnar.
Späckhuggarmodellen: början - höjdpunkt - slut & svans passar särskilt för att göra minnen mer uttrycks- och meningsfulla.
Problemlösningsmodellen kan användas som ett recept för att fantisera ihop en historia, hitta starka faktaberättelser och för att göra återberättandet av en traditionell historia bättre

Berättarbevis
Diplom för berättande; ett för åk 2-3 och ett mer krävande för åk 4-5

Språkbedömning & Portfolio
Ljud- eller videoinspelningar av elevernas berättelser kan användas i undervisningen och som underlag för språkbedömning. Dessutom kan de utnyttjas som portfolio för klasser och elever.

Berättardagar
Gemensamma temadagar för hela skolan kan användas för samarbete och inspiration.

Pedagogiska berättarcaféer
...och andra sätt att handleda och byta erfarenheter.

© 2003 Ulf Ärnström, Berättarverkstan

» Hemsida för berättarprojektet
» Hemsida för Sandeklevsskolan

» till denna sidas början


Textruta:
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Inspiration   |   BerättarVerkstan      Site Meter