E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Inspiration   |   BerättarVerkstan     
 - Sandeklevsskolans berättarprojekt

I tre år har lärare, elever och berättaren Ulf Ärnström arbetat med ett språkprojekt på Sandeklevsskolan i Bergsjön i Göteborg. Där bor många familjer med andra språk än svenska som modersmål. Därför finns det behov och intresse för språkutvecklande arbetssätt i skolan. Att använda sig av muntliga berättelser är en sådan metodik.

Det har visat sig vara ett framgångsrikt arbetssätt, många lärare och elever har haft stor glädje av det och vi har lärt oss många värdefulla saker. Lärarna berättar mer, eleverna berättar mer och vi har utvecklat pedagogiska arbetssätt som använder berättande. Med kompetens, erfarenhet och känsla för muntligt berättande som grund har vi också kunnat arbeta med narrativer i skrift, bild, drama och video. Nu ingår också mål och metodik för berättande i skolans arbetsplaner. » se förslag till handlingsplan

Några av de pedagogiska modeller som prövats och utvecklats är bland annat:

•  Berättarverkstad. Hur kan elever lära sig att berätta muntligt?
•  Späckhuggarmodellen. Hur kan man arbeta med minnesberättelser? Praktisk tillämpning av bl.a. språkforskaren Labovs arbete.
•  Helikopterhistorier. Hur kan yngre elever arbeta i grupp med diktade berättelser i tal, skrift och drama? Bygger på Vivian Gussin Paley´s ”The boy who would be a helicopter”.
•  Berättande pedagogik. Hur kan berättelser användas som drivkraft, dragkraft och läromedel i en pedagogisk process? Här har vi återuppfunnit ett pedagogiskt hjul. Med hjälp av historien om Sadako från Hiroshima som dog av strålningssjukan i tolv års ålder, av den gamle svenske kungen Gustav Vasa som var en riktig rackare på storytelling i marknadsföring och slutligen av sägnen om den förfärlige Mr Fox.

Projektarbetet har innehållit mängder med olika inslag. Gemensam fortbildning och planering på temat berättande, samarbete mellan lärare och elever på skolan som till exempel berättat i varandras klasser, återkommande kulturdagar där hela skolan gör något på temat berättande, egna projekt som lärare och arbetslag arbetat med, inspiration från berättarföreställningar av Ulf och besök av berättare från USA och Sydafrika, besök av och hos pedagoger i Köpenhamn och utbyte av muntliga berättelser som eleverna spelat in på video.

På World Storytelling Day 2004 berättades det samtidigt i 25 länder. Eleverna i sexan deltog då med berättelser på biblioteket i Göteborg.

© 2004 Ulf Ärnström, Berättarverkstan

» Förslag till handlingsplan
» Hemsida för Sandeklevsskolan

» till förra sidan   
» till denna sidas börjanTextruta:
 
  E-mail  |   Ulf Ärnström   |   Föreställningar   |   Fortbildning   |   Inspiration   |   BerättarVerkstan      Site Meter